BEIJERRECYCLING - AVFALLSHANTERING FÖR BYGGFÖRETAG
BeijerRecycling är den kompletta tjänsten för byggavfall, med transport, eftersortering och avfallsrapporter.

 Bekvämt och tidsbesparande
 Renare Arbetsmiljö
 Enkelt att sortera vid källan
 Dokumenterat miljökorrekt

KÄRL 660L

Rätt val, vid dem större volymerna.

KÄRL 190L

Rätt val, vid dem mindre hissarna.

SORTERING

Det enkla sättet att kunna källsortera.

ENKELT, SMART OCH MILJÖMÄSSIGT

DÄRFÖR SKA DU ANVÄNDA BEIJERRECYCLING:
Spara Tid Renare Arbetsmiljöer Enklare Källsortering Komplett Avfallsrapportering